Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 23, văn bản 1 đến 50 trong 1130 văn bản.
316/BC-UBND 08/07/2020 KQ giải quyết đơn kiến đơn kiến nghị của công dân Hộ kinh doanh hộ Bà Rén UBND huyện Quế Sơn
651/QĐ-UBND 08/07/2020 Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh bước lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã quế Xuân 1, Q Phú, Hương An, hạng mục: Khu tái định cư xã QX1 UBND huyện Quế Sơn
675/UBND - VX 08/07/2020 Phúc đáp công văn số 323/XHNV-ĐN&QLKH ngày 04/6/2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Thành phố HCM UBND huyện Quế Sơn
157/TTR-UBND 07/07/2020 Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Qs khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND huyện Quế Sơn
158/TTR-UBND 07/07/2020 Đề nghị thông qua nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
159/TTR-UBND 07/07/2020 Đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019 UBND huyện Quế Sơn
160/TTR-UBND 07/07/2020 Giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện QS , nhiệm kỳ 2016-2021 UBND huyện Quế Sơn
161/TTR-UBND 07/07/2020 Đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện QS khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND huyện Quế Sơn
641/QĐ-UBND 07/07/2020 phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh phân bổ sung năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
642/QĐ-UBND 07/07/2020 Phê duyệt Kh lựa chọn nhà thầu Công trình: Kiên cố hóa kênh mương loại III xã Phú Thọ (nay là xã Quế Mỹ) Tuyến kênh N4 đi đồng Sậy Dưới : Kênh N4 đi đồng Bàu Tầm; Kênh N4 đi đồng Suối; Kênh N4 đi đồng Lò Dương; Kênh N4 đi đồng Lò dương; kênh N2 Đi Đồng cây Bờm; kênh N4 đi Đồng Bàu tý; Kênh Ngõ ông K UBND huyện Quế Sơn
643/QĐ-UBND 07/07/2020 Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu công trình Kênh Suối lớn đi đồng Mít, đồng sau đi Đồng Trước cửa, xã Q Hiệp UBND huyện Quế Sơn
644/QĐ-UBND 07/07/2020 Thay thế Trưởng Ban và thành viên Ban tiếp công dân huyện QS UBND huyện Quế Sơn
645/QĐ-UBND 07/07/2020 Nghỉ hưu hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ-Cp của Chính Phủ UBND huyện Quế Sơn
646/QĐ-UBND 07/07/2020 Nghỉ hưu hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ-CP Ng Hữu Sơn UBND huyện Quế Sơn
647/QĐ-UBND 07/07/2020 thu hồi và nộp trả ngân sách tỉnh nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
648/QĐ-UBND 07/07/2020 Phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
649/QĐ-UBND 07/07/2020 Phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch CoVid - 19 theo tinh thần NQ số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ và QĐ số 15/2020/QĐ-TTG ngày 24/4/2020 UBND huyện Quế Sơn
650/QĐ-UBND 07/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh phương án Xd "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" Thôn Lộc thượng, xã Quế Long, Huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
672/KL-UBND 07/07/2020 Nội dung thông tin tố cáo của công dân tại thị trấn Đông Phú UBND huyện Quế Sơn
673/UBND-KT 07/07/2020 Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư trang trại chăn nuôi tập trung của công ty TNHH vận tải và Thương mại Trọng Thắng UBND huyện Quế Sơn
674/UBND-KT 07/07/2020 Triển khai thực hiện nghiêm QĐ 264/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh QN (đôn đốc lần 4) UBND huyện Quế Sơn
314/BC-UBND 06/07/2020 Thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11//2000 của chính phủ UBND huyện Quế Sơn
315/BC 06/07/2020 Đăng ký dự thi nâng ngạch VC 2020 UBND huyện Quế Sơn
634/QĐ-UBND 06/07/2020 Công nhận các sáng kiến ngành giáo dục huyện Qs UBND huyện Quế Sơn
635/QĐ-UBND 06/07/2020 Phê duyệt Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị lập hồ sơ đầu tư xây dựng công trình : nâng cấp, cải tạo Công viên QS (gd 3) UBND huyện Quế Sơn
636/QĐ-UBND 06/07/2020 Bố trí cán bộ cấp xã sang công chức cấp xã Trương Văn Phòng UBND huyện Quế Sơn
637/QĐ-UBND 06/07/2020 Miễn nhiệm Chủ nhiệm TTVH - TT xã Q hiệp Trần anh Toàn UBND huyện Quế Sơn
638/QĐ-UBND 06/07/2020 Bổ nhiệm Chủ nhiệm Trung tâm văn hóa thể thao xã Q Hiệp Bùi Văn Hải UBND huyện Quế Sơn
639/QĐ-UBND 06/07/2020 phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2020 số tiền 800.000.000 đồng
UBND huyện Quế Sơn
640/QĐ-UBND 06/07/2020 Phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện để thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới năm (đợt 5) UBND huyện Quế Sơn
77/KH 06/07/2020 thực hiện dự án " Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ công An, Bộ Quốc phòng, Bộ tài chính và năng lực xử lý các vụ án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân các cấp UBND huyện Quế Sơn
313/BC-UBND 03/07/2020 Công tác tình hình nắng hạn, thiếu nước sinh hoạt năm 2020 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
629/QĐ-UBND 03/07/2020 Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình Trường TH Quế Minh hạng mục Mở rộng khu thư viện UBND huyện Quế Sơn
630/QĐ-UBND 03/07/2020 Phê duyệt dự toán chi tiết các công việc chuẩn bị đầu tư công trình Trường THCS Quế Châu. UBND huyện Quế Sơn
631/QĐ-UBND 03/07/2020 Phê duyệt dự toán chi tiết các công việc chuẩn bị đầu tư công trình Trường THCS Đông phú UBND huyện Quế Sơn
632/QĐ-UBND 03/07/2020 phê duyệt thiết kế, dự toán Xd kiên cố hóa kênh mương loại III công trình: Kênh nhánh N3.1 từ xã Quế thọ , huyện Hiệp Đức về thôn Thắng Đông, xã quế an UBND huyện Quế Sơn
633/QĐ-UBND 03/07/2020 Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực ở giai đoạn chuẩn bị lập hs công trình: Trường THCS Quế an, hạng mục tu sửa phòng bộ môn UBND huyện Quế Sơn
669/UBND - NC 03/07/2020 Rà soát, đặt tên Tổ dân cư ở thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập UBND huyện Quế Sơn
670/UBND-KT 03/07/2020 V/v thực hiện Thông báo số 111/TB-HĐND ngày 29/6/2020 của HĐND huyện. UBND huyện Quế Sơn
671/UBND - VX 03/07/2020 Hướng dẫn thu học phí rút kinh cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020 và dự kiến thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục UBND huyện Quế Sơn
76/KH-UBND 03/07/2020 Tổ chức lễ gắn biển các công trình hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 UBND huyện Quế Sơn
156/TTR-UBND 02/07/2020 Xin phép tuyên truyền cổ động trực quan dọc Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Quế Sơn để phục vụ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 UBND huyện Quế Sơn
198/UBND - KT 02/07/2020 Thống nhất thực hiện quảng cáo băng rôn, phướn UBND huyện Quế Sơn
199/TB-UBND 02/07/2020 Phân công bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND huyện Quế Sơn
664/UBND - TH 02/07/2020 Giải quyết đề nghị của một số cơ quan, đơn vị UBND huyện Quế Sơn
665/UBND - KT 02/07/2020 Tham mưu KH quán triệt, triển khai thực hiện KH số 318-KH/TU ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy UBND huyện Quế Sơn
666/UBND - NC 02/07/2020 Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép UBND huyện Quế Sơn
667/UBND - NC 02/07/2020 Đánh giá, phân loại chất lượng công chức, viên chức năm 2019 - 2020 UBND huyện Quế Sơn
668/UBND - NC 02/07/2020 Tham gia góp ý quy trình giải quyết khiếu nại, KNPA để cập nhật vào PM tiếp công dân và quản lý đơn thư UBND huyện Quế Sơn
197/TB-UBND 01/07/2020 Kết luận của đồng chí Đinh Nguyên Vũ - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo huyện ngày 29.06.20 UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com