Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
1059/QĐ-UBND 24/10/2019 Phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2019 trên địa bàn huyện Q sơn Cơ quan khác
227/QĐ-UBND 01/10/2019 QĐ phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 xã HA UBND huyện Quế Sơn
962/QĐ-UBND 01/10/2019 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền SD đất tại điểm dân cư chợ đàng UBND huyện Quế Sơn
963/QĐ-UBND 01/10/2019 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cạnh tranh trạm y tế, thôn Phú Bình xã QX2 UBND huyện Quế Sơn
964/QĐ-UBND 01/10/2019 Cho phép hợp nhất hội Khuyến học và Hội cựu giáo chức xã Quế Hiệp thành hội Khuyến học - Giáo chức xã Quế Hiệp UBND huyện Quế Sơn
954/QĐ-UBND 30/09/2019 Công nhận Ban vận động thành lập Hội Luật gia huyện Q Sơn UBND huyện Quế Sơn
955/QĐ-UBND 30/09/2019 Miễn nhiệm chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Q Hiệp ( Nguyễn Minh Châu) UBND huyện Quế Sơn
956/QĐ-UBND 30/09/2019 Bổ nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Q Hiệp (Trần Hữu Ninh) UBND huyện Quế Sơn
957/QĐ-UBND 30/09/2019 Cho phép hợp nhất Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức xã Quế Xuân 2 thành hội khuyến học - Cựu giáo chức xã Q Xuân 2 UBND huyện Quế Sơn
958/QĐ-UBND 30/09/2019 Phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng CT trường tiểu học quế Long UBND huyện Quế Sơn
959/QĐ-UBND 30/09/2019 Thu hồi và bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2019 cho phòng VHTT huyện UBND huyện Quế Sơn
960/QĐ-UBND 30/09/2019 Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học Đặng Ngọc Tỵ UBND huyện Quế Sơn
947/QĐ-UBND 27/09/2019 Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu gói thầu : mua sắm tài sản cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở , đài truyền thanh xã Phú Thọ UBND huyện Quế Sơn
948/QĐ-UBND 27/09/2019 Phê duyệt Điều chỉnh BC KTKT xd công trình nâng cấp trạm bơm thôn 1, xã quế Châu UBND huyện Quế Sơn
949/QĐ-UBND 27/09/2019 Xuất ngân sách huyện năm 2019 UBND huyện Quế Sơn
950/QĐ-UBND 27/09/2019 Phê duyệt dự án đầu tư xd công trình : khu dân cư bà Rén, xã Q Xuân 1 UBND huyện Quế Sơn
952/QĐ-UBND 27/09/2019 Điều chuyển KH vốn đầu tư năm 2019 của huyện từ dự án cầu an phú ( mã số dự án 7485699) sang dự án đường vào TT xã hương an (mã số dự án 7386744) UBND huyện Quế Sơn
953/QĐ-UBND 27/09/2019 Cho phép hợp nhất hội tù yêu nước và Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Quế Xuân 2 thành Hội tù yêu nước - Cựu thanh niên xung phong xã Quế Xuân 2 UBND huyện Quế Sơn
945/QĐ-UBND 26/09/2019 Kiện toàn HĐNVQS huyện quế Sơn năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
946/QĐ-UBND 26/09/2019 Thành lập hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện quế sơn năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
944/QĐ-UBND 25/09/2019 Xuất ngân sách huyện năm 2019 số tiền: 528.118.000 UBND huyện Quế Sơn
913/QĐ-UBND 19/09/2019 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Trường tiểu học Quế Xuân 1, hạng mục Nhà đa năng UBND huyện Quế Sơn
905/QĐ-UBND 17/09/2019 Phân bổ kinh phí cho UBND xã, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg năm 2019 UBND HUYỆN QUẾ SƠN
902/QĐ-UBND 16/09/2019 Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Hiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND HUYỆN QUẾ SƠN
903/QĐ-UBND 16/09/2019 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Hiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND HUYỆN QUẾ SƠN
904/QĐ-UBND 16/09/2019 phê duyệt cho vay vốn từ quỹ Quốc gia việc làm 615.000.000 đồng UBND huyện Quế Sơn
895/QĐ-UBND 13/09/2019 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án : Trường mẫu giáo Phú Thọ UBND huyện Quế Sơn
896/QĐ-UBND 13/09/2019 Phê duyệt BC KTKT và lựa chọn nhà thầu XD công trình Trường Mẫu giáo Quế Minh UBND huyện Quế Sơn
880/QĐ-UBND 09/09/2019 Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2019 tại xã Q Long thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gđ 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn
881/QĐ-UBND 09/09/2019 Phê duyệt Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019 tại xã Q Long thuộc CT MTQG NTM giảm nghèo bền vững 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn
882/QĐ-UBND 09/09/2019 Phê duyệt dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại xã Q An gđ 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn
883/QĐ-UBND 09/09/2019 Phê duyệt dự án pt SX đa dạng hóa sinh kế xã Q An gđ năm 2019 gđ 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn
884/QĐ-UBND 09/09/2019 Phê duyệt duyệt án nhân rông mô hình giảm nghèo xã Q An gđ 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn
885/QĐ-UBND 09/09/2019 Phê duyệt dự án hỗ trợ sx đa dạng hóa sinh kế xã Q An gđ 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn
887/QĐ-UBND 09/09/2019 Phê duyệt cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm 280.000.000 đồng UBND huyện Quế Sơn
878/QĐ-UBND 06/09/2019 ĐIỀU ĐỘNG CHIẾN SỸ TỰ VỆ KHỐI ub HUYỆN


UBND huyện Quế Sơn
872/QĐ-UBND 05/09/2019 Giao nhiệm vụ cho UBND xã Quế cường làm Chủ đầu tư công trình Nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Quế Cường, nâng cấp mộ, nền mộ, tượng đài , san nền , lối đi , điện thắp sáng UBND huyện Quế Sơn
857/QĐ-UBND 04/09/2019 Phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất , đa dạng hóa sinh kế năm 2019 tại thị trấn Đông Phú thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gđ 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn
858/QĐ-UBND 04/09/2019 Phê duyệt nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019 tại xã Q Cường thuộc Chương trình MTQG 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn
859/QĐ-UBND 04/09/2019 Phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất , đa dạng hóa sinh kế năm 2019 tại xã Q Cường gđ 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn
860/QĐ-UBND 04/09/2019 Phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế năm 2019 tại xã Q Châu thuộc Chương trình MTQG gđ 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn
861/QĐ-UBND 04/09/2019 Phê duyệt dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019 tại xã Q Châu thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gđ 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com