Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 8, văn bản 1 đến 50 trong 374 văn bản.
680/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Lê Thị Hường Phức UBND huyện Quế Sơn
681/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Ng Thị Hồng Chuyên UBND huyện Quế Sơn
682/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Trương Thị Hoa UBND huyện Quế Sơn
683/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Trịnh Tấn Hòe UBND huyện Quế Sơn
684/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Trần hữu UBND huyện Quế Sơn
685/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Ng Quang Hát UBND huyện Quế Sơn
686/QĐ-UBND 10/07/2020 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Quế Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Đồng Phước Thoại UBND huyện Quế Sơn
687/QĐ-UBND 10/07/2020 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh chủ tịch UBND xã Quế Phú Ng Anh Mười UBND huyện Quế Sơn
688/QĐ-UBND 10/07/2020 Thu hồi, nộp trả quỹ tiền lương và phân bổ kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ-CP của Chính Phủ đợt 2 năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
654/QĐ-UBND 09/07/2020 Thành lập HĐ đánh giá, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới trên địa bàn huyện QS năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
655/QĐ-UBND 09/07/2020 Điều động cán bộ, công chức cấp xã Phạm Thị Tú Uyên UBND huyện Quế Sơn
656/QĐ-UBND 09/07/2020 Nghỉ việc hưởng chế độ BHXH Lê Thị Hồng Vân UBND huyện Quế Sơn
657/QĐ-UBND 09/07/2020 Nghỉ việc hưởng chế độ BHXH Trương Thị Xuân Thủy UBND huyện Quế Sơn
658/QĐ-UBND 09/07/2020 Xuất ngân sách huyện năm 2020 số tiền 209.980.000 đồng UBND huyện Quế Sơn
659/QĐ-UBND 09/07/2020 Xuất ngân sách huyện năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
660/QĐ-UBND 09/07/2020 Phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
661/QĐ-UBND 09/07/2020 Trích nguồn thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2020 nộp quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
662/QĐ-UBND 09/07/2020 Phân bổ vốn khai thác quỹ đất để đầu tư XD cơ sở hạ tầng năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
663/QĐ-UBND 09/07/2020 Xuất ngân sách huyện năm 2020 số tiền 751.643.000 đồng UBND huyện Quế Sơn
664/QĐ-UBND 09/07/2020 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản đối với công ty Giang Kỳ thịnh UBND huyện Quế Sơn
665/QĐ-UBND 09/07/2020 Phê duyệt quyết toán, bổ sung kinh phí hỗ trợ Tết Canh tý năm 2020 cho đối tượng chính sách và đối tượng BTXH thuộc hộ nghèo; thu hồi tạm ứng ngân sách huyện năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
666/QĐ-UBND 09/07/2020 Phân bổ và thu hồi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng ưu đãi hàng tháng và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn đại dịch Covid19 UBND huyện Quế Sơn
667/QĐ-UBND 09/07/2020 Cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng UBND huyện Quế Sơn
668/QĐ-UBND 09/07/2020 Phê duyệt DS và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo tinh thần NQ số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ và QĐ số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 UBND huyện Quế Sơn
669/QĐ-UBND 09/07/2020 Bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học trương Thị thảo UBND huyện Quế Sơn
670/QĐ-UBND 09/07/2020 Bổ nhiệm lại quản lý trường học NG Thị Thanh Lý UBND huyện Quế Sơn
651/QĐ-UBND 08/07/2020 Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh bước lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã quế Xuân 1, Q Phú, Hương An, hạng mục: Khu tái định cư xã QX1 UBND huyện Quế Sơn
652/QĐ-UBND 08/07/2020 Thành lập Đoàn Thẩm định xét, công nhận thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
653/QĐ-UBND 08/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh bổ sung HSMT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT gói thầu thi công XD Công trình nâng cấp mở rộng tuyến DDH4 xã Hương An đi Bình Giang UBND huyện Quế Sơn
641/QĐ-UBND 07/07/2020 phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh phân bổ sung năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
642/QĐ-UBND 07/07/2020 Phê duyệt Kh lựa chọn nhà thầu Công trình: Kiên cố hóa kênh mương loại III xã Phú Thọ (nay là xã Quế Mỹ) Tuyến kênh N4 đi đồng Sậy Dưới : Kênh N4 đi đồng Bàu Tầm; Kênh N4 đi đồng Suối; Kênh N4 đi đồng Lò Dương; Kênh N4 đi đồng Lò dương; kênh N2 Đi Đồng cây Bờm; kênh N4 đi Đồng Bàu tý; Kênh Ngõ ông K UBND huyện Quế Sơn
643/QĐ-UBND 07/07/2020 Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu công trình Kênh Suối lớn đi đồng Mít, đồng sau đi Đồng Trước cửa, xã Q Hiệp UBND huyện Quế Sơn
644/QĐ-UBND 07/07/2020 Thay thế Trưởng Ban và thành viên Ban tiếp công dân huyện QS UBND huyện Quế Sơn
645/QĐ-UBND 07/07/2020 Nghỉ hưu hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ-Cp của Chính Phủ UBND huyện Quế Sơn
646/QĐ-UBND 07/07/2020 Nghỉ hưu hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ-CP Ng Hữu Sơn UBND huyện Quế Sơn
647/QĐ-UBND 07/07/2020 thu hồi và nộp trả ngân sách tỉnh nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
648/QĐ-UBND 07/07/2020 Phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
649/QĐ-UBND 07/07/2020 Phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch CoVid - 19 theo tinh thần NQ số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ và QĐ số 15/2020/QĐ-TTG ngày 24/4/2020 UBND huyện Quế Sơn
650/QĐ-UBND 07/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh phương án Xd "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" Thôn Lộc thượng, xã Quế Long, Huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
634/QĐ-UBND 06/07/2020 Công nhận các sáng kiến ngành giáo dục huyện Qs UBND huyện Quế Sơn
635/QĐ-UBND 06/07/2020 Phê duyệt Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị lập hồ sơ đầu tư xây dựng công trình : nâng cấp, cải tạo Công viên QS (gd 3) UBND huyện Quế Sơn
636/QĐ-UBND 06/07/2020 Bố trí cán bộ cấp xã sang công chức cấp xã Trương Văn Phòng UBND huyện Quế Sơn
637/QĐ-UBND 06/07/2020 Miễn nhiệm Chủ nhiệm TTVH - TT xã Q hiệp Trần anh Toàn UBND huyện Quế Sơn
638/QĐ-UBND 06/07/2020 Bổ nhiệm Chủ nhiệm Trung tâm văn hóa thể thao xã Q Hiệp Bùi Văn Hải UBND huyện Quế Sơn
639/QĐ-UBND 06/07/2020 phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2020 số tiền 800.000.000 đồng
UBND huyện Quế Sơn
640/QĐ-UBND 06/07/2020 Phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện để thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới năm (đợt 5) UBND huyện Quế Sơn
629/QĐ-UBND 03/07/2020 Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình Trường TH Quế Minh hạng mục Mở rộng khu thư viện UBND huyện Quế Sơn
630/QĐ-UBND 03/07/2020 Phê duyệt dự toán chi tiết các công việc chuẩn bị đầu tư công trình Trường THCS Quế Châu. UBND huyện Quế Sơn
631/QĐ-UBND 03/07/2020 Phê duyệt dự toán chi tiết các công việc chuẩn bị đầu tư công trình Trường THCS Đông phú UBND huyện Quế Sơn
632/QĐ-UBND 03/07/2020 phê duyệt thiết kế, dự toán Xd kiên cố hóa kênh mương loại III công trình: Kênh nhánh N3.1 từ xã Quế thọ , huyện Hiệp Đức về thôn Thắng Đông, xã quế an UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com