Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 24, văn bản 101 đến 150 trong 1178 văn bản.
691/QĐ-UBND 14/07/2020 Xử lý Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định PL trong việc lập hồ sơ, thủ tục đề nghị giao đất ở đối với 06 lô đất tại khu dân cư gần Trường THCS Quế Cường, xã Quế Cường (cũ), nay là xã Quế Mỹ. UBND huyện Quế Sơn
701/KL-UBND 14/07/2020 Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định PL trong việc lập hS, thủ tục đề nghị giao đất ở đối với 6 lô đất tại khu dân cư gần trường THCS Quế Cường, xã quế Cường (cũ), nay là xã Quế Mỹ UBND huyện Quế Sơn
680/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Lê Thị Hường Phức UBND huyện Quế Sơn
680/UBND - VX 10/07/2020 Tổ chức tập luyện và tham gia giải bóng đá vô địch huyện QS năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
681/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Ng Thị Hồng Chuyên UBND huyện Quế Sơn
682/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Trương Thị Hoa UBND huyện Quế Sơn
682/UBND - NC 10/07/2020 Thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm UBND huyện Quế Sơn
683/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Trịnh Tấn Hòe UBND huyện Quế Sơn
683/UBND - VX 10/07/2020 phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
684/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Trần hữu UBND huyện Quế Sơn
684/UBND - VX 10/07/2020 Phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong việc tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài UBND huyện Quế Sơn
685/QĐ-UBND 10/07/2020 Nghỉ hưởng chế độ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ của Chính Phủ Ng Quang Hát UBND huyện Quế Sơn
685/UBND - VX 10/07/2020 Báo cáo tình hình thực hiện QĐ số 29/2017 QĐ-UBND ngày 12/12/2017 UBND huyện Quế Sơn
686/QĐ-UBND 10/07/2020 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Quế Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Đồng Phước Thoại UBND huyện Quế Sơn
686/UBND - VX 10/07/2020 Tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
687/QĐ-UBND 10/07/2020 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh chủ tịch UBND xã Quế Phú Ng Anh Mười UBND huyện Quế Sơn
688/QĐ-UBND 10/07/2020 Thu hồi, nộp trả quỹ tiền lương và phân bổ kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ-CP của Chính Phủ đợt 2 năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
162/TTR-UBND 09/07/2020 Đề nghị bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn
200/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Phạm Thị Ánh Minh UBND huyện Quế Sơn
201/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Ng Thị kim UBND huyện Quế Sơn
202/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Ng Thị thê UBND huyện Quế Sơn
203/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Hà Thị Mẹo UBND huyện Quế Sơn
204/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Đinh Thị Tư UBND huyện Quế Sơn
205/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Ng Thị Hoành UBND huyện Quế Sơn
317/BC-UBND 09/07/2020 Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
318/BC-UBND 09/07/2020 Lập PA sử dụng kinh phí hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo vệ , phát triển đất trồng lúa năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
654/QĐ-UBND 09/07/2020 Thành lập HĐ đánh giá, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới trên địa bàn huyện QS năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
655/QĐ-UBND 09/07/2020 Điều động cán bộ, công chức cấp xã Phạm Thị Tú Uyên UBND huyện Quế Sơn
656/QĐ-UBND 09/07/2020 Nghỉ việc hưởng chế độ BHXH Lê Thị Hồng Vân UBND huyện Quế Sơn
657/QĐ-UBND 09/07/2020 Nghỉ việc hưởng chế độ BHXH Trương Thị Xuân Thủy UBND huyện Quế Sơn
658/QĐ-UBND 09/07/2020 Xuất ngân sách huyện năm 2020 số tiền 209.980.000 đồng UBND huyện Quế Sơn
659/QĐ-UBND 09/07/2020 Xuất ngân sách huyện năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
660/QĐ-UBND 09/07/2020 Phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
661/QĐ-UBND 09/07/2020 Trích nguồn thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2020 nộp quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
662/QĐ-UBND 09/07/2020 Phân bổ vốn khai thác quỹ đất để đầu tư XD cơ sở hạ tầng năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
663/QĐ-UBND 09/07/2020 Xuất ngân sách huyện năm 2020 số tiền 751.643.000 đồng UBND huyện Quế Sơn
664/QĐ-UBND 09/07/2020 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản đối với công ty Giang Kỳ thịnh UBND huyện Quế Sơn
665/QĐ-UBND 09/07/2020 Phê duyệt quyết toán, bổ sung kinh phí hỗ trợ Tết Canh tý năm 2020 cho đối tượng chính sách và đối tượng BTXH thuộc hộ nghèo; thu hồi tạm ứng ngân sách huyện năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
666/QĐ-UBND 09/07/2020 Phân bổ và thu hồi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng ưu đãi hàng tháng và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn đại dịch Covid19 UBND huyện Quế Sơn
667/QĐ-UBND 09/07/2020 Cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng UBND huyện Quế Sơn
668/QĐ-UBND 09/07/2020 Phê duyệt DS và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo tinh thần NQ số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ và QĐ số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 UBND huyện Quế Sơn
669/QĐ-UBND 09/07/2020 Bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học trương Thị thảo UBND huyện Quế Sơn
670/QĐ-UBND 09/07/2020 Bổ nhiệm lại quản lý trường học NG Thị Thanh Lý UBND huyện Quế Sơn
677/UBND - NC 09/07/2020 HS xem xét bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Mai thị Thúy Hằng UBND huyện Quế Sơn
678/UBND - KT 09/07/2020 Tham gia ý kiến hồ sơ giãn tiến độ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch Tuynel tại Cụm công nghiệp Hương an, thị trấn Hương An của Công ty cổ phần Nam Sơn UBND huyện Quế Sơn
316/BC-UBND 08/07/2020 KQ giải quyết đơn kiến đơn kiến nghị của công dân Hộ kinh doanh hộ Bà Rén UBND huyện Quế Sơn
651/QĐ-UBND 08/07/2020 Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh bước lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã quế Xuân 1, Q Phú, Hương An, hạng mục: Khu tái định cư xã QX1 UBND huyện Quế Sơn
652/QĐ-UBND 08/07/2020 Thành lập Đoàn Thẩm định xét, công nhận thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
653/QĐ-UBND 08/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh bổ sung HSMT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT gói thầu thi công XD Công trình nâng cấp mở rộng tuyến DDH4 xã Hương An đi Bình Giang UBND huyện Quế Sơn
675/UBND - VX 08/07/2020 Phúc đáp công văn số 323/XHNV-ĐN&QLKH ngày 04/6/2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Thành phố HCM UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com