Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchLượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

Bộ máy tổ chức

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 11 GoPage size:
201  Thơ Phan Anh Thơ Bí thư Đoàn TN
Thị trấn Đông Phú
0914 412 870
202 Minh Nguyễn Thị Ánh Minh Văn phòng - Thống kê
Thị trấn Đông Phú
0905 589 796
anhminhqueson@gmail.com
203 Hương Nguyễn Thị Thu Hương Văn phòng - Thống kê
Thị trấn Đông Phú
0974 732 876
huongnguyenqson@gmail.com
204 Phượng Trương Thị Tố Phượng Địa chính - Xây dựng
Thị trấn Đông Phú
01683 607 122
truongtophuongdp@gmail.com
205 Nam Huỳnh Kim Nam Địa chính - Xây dựng
Thị trấn Đông Phú
0905 469 906
namhuynhqs@gmail.com
206 Sanh Bùi Sanh Văn hóa - Xã hôi
Thị trấn Đông Phú
0985 518 253
sanhvhxh@gmail.com
207 Thắng Phạm Quyết Thắng Tư pháp - Hộ tịch
Thị trấn Đông Phú
0905 506 719
thangqson@gmail.com
208  Sa Lê Hoàng Sa Tài chính - Kế toán
Thị trấn Đông Phú
0945 139 444
lehoangsa33k02.1@gmail.com
209 Phong Nguyễn Đình Phong CHT Quân sự
Thị trấn Đông Phú
0905 685 337
dinhphongttdp@gmail.com
210 Minh Hoàng Kim Minh PBT TT Đảng ủy
Xã Quế An
0974984732
211 Hiền Nguyễn Tuấn Hiền PCT UBND
Xã Quế An
0935718127
212 Ngọc Trần Ngọc CT Hội Nông dân
Xã Quế An
0975776980
213 Ái Trần Văn Ái CT UB MTTQ VN
Xã Quế An
0976566108
214 Nga Lê Thị Phương Nga Văn phòng - Thống kê
Xã Quế An
0988070366
215 Hà Hoàng Thị Thu Hà CT Hội LHPN
Xã Quế An
0965692324
216 Quý Hồ Thanh Quý Tư pháp - Hộ tịch
Xã Quế An
0986455285

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)