Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchLượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

Bộ máy tổ chức

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 11 GoPage size:
61 Vũ Trần Hàn Vũ Hiệu trưởng
Trường THPT Tư thục Phạm Văn Đồng
01216764735
0235 3 886 038
62 Thảo Tô Thị Thu Thảo UV BTV, Trưởng Ban
Ban Dân vận Huyện ủy
0985 520 783
0235 3 885 128
63 Điệp Nguyễn Văn Điệp Phó Trưởng ban
Ban Dân vận Huyện ủy
0985 747 212
0235 3 885 203
64 Vinh Đặng Thị Thùy Vinh Phó Trưởng ban
Ban Dân vận Huyện ủy
0905 205 345
0235 3 885 203
65 Hùng Cao Đức Hùng HUV, Giám đốc
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
0977 927 450
0235 3 505 278
66 Cúc Phan Văn Cúc Phó Giám đốc
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
0905 330 571
0235 3 885 366
67 Phong Lý Xuân Phong UV BTVHU, Chủ tịch
UBMTTQVN huyện
0905 009 121
0235 3 505 121
68 Minh Thái Văn Minh
UBMTTQVN huyện
0235 3 885 170
69 Hảo Bùi Hảo Phó Chủ tịch
UBMTTQVN huyện
01234 242 946
0235 3 885 170
70 Hải Võ Thị Hồng Hải HUV, Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ
01674 987 898
0235 3 685 115
71 Trinh Trần Thị Trinh Phó Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ
01684 345 727
0235 3 885 184
72 Hoa Trần Thị Tuyết Hoa Phó Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ
0905 535 496
73 Bảy Phạm Đình Bảy HUV, Chủ tịch
Hội Nông dân
0984 309 045
0235 3 685 083
74 Ánh Lương Văn Ánh Phó Chủ tịch
Hội Nông dân
0905 712 169
0235 3 885 274
75 Tư Huỳnh Tư Phó Chủ tịch
Hội Nông dân
0235 3 885 274
76 Tuấn Nguyễn Mạnh Tuấn Bí thư
Huyện Đoàn
0916 888 449
0235 3 885 183
77 Phương Đỗ Thị Linh Phương Phó Bí thư
Huyện Đoàn
0912 301 359
0235 3 885 183
78 Thắng Nguyễn Mạnh Thắng Phó Bí thư
Huyện Đoàn
0235 3 885 183
79 Hạ Lưu Văn Hạ Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh
0977 575 759
0235 3 885 282
80 Dũng Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh
0905 176 483

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)