Blue Orange Green
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Huyện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 238 items in 12 pages
32/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Đầu tư- Hạ tầng Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND huyện về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phân bổ vốn đầu ...
Lượt xem: 1449 | Lượt tải: 0
25/07/2017
33/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Tổng hợp Về thông qua Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện
Lượt xem: 1460 | Lượt tải: 0
25/07/2017
34/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Cải cách hành chính Về thông qua nội dung báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
Lượt xem: 2232 | Lượt tải: 5
25/07/2017
30/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Kinh tế - Tài chính Về bổ sung nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2017
Lượt xem: 1415 | Lượt tải: 2
25/07/2017
25/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Tổng hợp Về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành đến ngày 31.12.2016 không còn phù hợp
Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 3
25/04/2017
27/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Đầu tư- Hạ tầng Về bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, bổ sung danh mục công trình đầu tư công năm 2017; thay đổi tên gọi công ...
Lượt xem: 1441 | Lượt tải: 6
25/04/2017
26/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Nông thôn mới Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách huyện, ngân sách xã, thị trấn; tỷ lệ nhân dân đóng góp và nguồn huy động hợp pháp khác cho các nội dung trong Chương ...
Lượt xem: 1478 | Lượt tải: 18
25/04/2017
79 /NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Kinh tế - Tài chính Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2016
Lượt xem: 2163 | Lượt tải: 2
22/12/2015
76 /2015/ NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016
Lượt xem: 1966 | Lượt tải: 8
22/12/2015
77 /NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Đầu tư- Hạ tầng Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
Lượt xem: 1897 | Lượt tải: 9
22/12/2015
59/KH-UBND UBND huyện Công văn Tổng hợp Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP và các Phương án, Kế hoạch giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm
Lượt xem: 1992 | Lượt tải: 8
29/07/2015
65/2015/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết NN&PTNT Nghị quyết Về mức hỗ trợ kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, xã, hợp tác xã, nhân dân đóng góp và nguồn huy động hợp pháp khác để xây dựng các công ...
Lượt xem: 2124 | Lượt tải: 27
09/07/2015
69 /NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh PCT. HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 1
09/07/2015
778/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Đầu tư- Hạ tầng Về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư, Đại diện Chủ đầu tư các Dự án thuộc Danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2016 cho các Cơ quan, đơn vị trên ...
Lượt xem: 2573 | Lượt tải: 29
09/07/2015
66 /NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về việc bãi bỏ nội dung Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND ngày 24.12.2015 của HĐND huyện
Lượt xem: 1980 | Lượt tải: 4
09/07/2015
1681 /QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Phòng chồng thiên tai Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quế Sơn...
Lượt xem: 2149 | Lượt tải: 20
26/12/2014
01 /QĐ-BCH UBND huyện Quyết định Phòng chồng thiên tai Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện ...
Lượt xem: 2041 | Lượt tải: 4
26/12/2014
1593/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Đầu tư- Hạ tầng Giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư, Đại diện Chủ đầu tư (đối với các công trình do UBND huyện làm Chủ đầu tư) các dự án thuộc Danh mục các công trình chuẩn ...
Lượt xem: 2216 | Lượt tải: 56
25/12/2014
1756/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Đất đai - Xây dựng Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013
Lượt xem: 1895 | Lượt tải: 9
23/12/2014
55 /NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Đầu tư- Hạ tầng Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
Lượt xem: 1870 | Lượt tải: 10
19/12/2014

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 02353 885 089 - 02353 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)