Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchLượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

An ninh quốc phòng

Kết quả hoạt động tự vệ Khối UBND huyện năm 2017

Người đăng: Nguyễn Chức Ngày đăng: 16:10 | 02/02/2018 Lượt xem: 2781

Lực lượng tự vệ khối UBND huyện là lực lượng hoạt động sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo và sự điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Trong năm qua, Lực lượng tự vệ khối UBND huyện được duy trì tổ chức, biên chế ổn định. Chiến sỹ tự vệ khối UBND huyện có trình độ nhận thức chính trị đồng đều, hầu hết cán bộ chiến sĩ tự vệ đều có trình độ đại học, đang công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Các đồng chí trong Ban Chỉ huy Tự vệ, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng là Đảng viên, luôn có ý thức và chấp hành nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: Căn cứ vào nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2017, BCH Lực lượng tự vệ khối UBND huyện đã lập kế hoạch huấn luyện được BCH Quân sự huyện phê chuẩn, trên cơ sở đó tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định triệu tập cán bộ tham gia huấn luyện là 25 chiến sĩ, có quân số tham gia huấn luyện:  20/25 đồng chí, đạt  80% quân số tham gia học tập, huấn luyện; kết quả kiểm tra về nội dung chính trị: Giỏi: 03 đ/c, đạt 15,0%, Khá: 17 đ/c, đạt: 85,0%; Kết quả kiểm tra bắn đạn thật: Giỏi 01 đ/c, đạt 5,0%, Khá 06 đ/c, đạt 30,0%, Đạt 13 đ/c, đạt 65,0%. Đơn vị đạt loại: Khá.

Về công tác Đảng, công tác chính trị, ngoài các chuyên đề huấn luyện về kỹ năng, chiến thuật theo kế hoạch; Ban Chỉ huy tự vệ còn thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ học tập chính trị theo chương trình quy định của Ban Chỉ huy quân sự huyện; từ đó xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng và trung thành tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và nâng cao. Trong năm 2017, tự vệ UBND huyện phối hợp với các Chi bộ kết nạp Đảng cho 01 đ/c, củng cố tỷ lệ đảng trong lực lượng tự vệ lên 93,94%, đảm bảo theo chỉ tiêu được giao. Các chiến sĩ là đảng viên trong lực lượng tự vệ UBND huyện cũng đã thực hiện tốt việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 tại Chi bộ cơ quan mình.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Lực lượng Tự vệ khối UBND huyện thời gian đến quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của cấp trên và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018, đó là: Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 02/01/2018 của Huyện ủy Quế Sơn về triển khai nhiệm vụ Quốc phòng năm 2018; Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của BCH quân sự huyện giao. Thực hiện tốt cuộc vận động, đóng góp quỹ xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2018 đảm bảo chỉ tiêu giao; Không ngừng giáo dục chính trị nâng cao cảnh giác cách mạng cho lực lượng tự vệ.

Tác giả: Hồ Văn Dũng - Chánh VP HĐND&UBND huyện

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Chính phủ điện tửLiên Kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)