Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 3 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
25/BC-VHTT 06/04/2023 Đang có hiệu lực
66/BC-VHTT 12/09/2022 Đang có hiệu lực
60/BC-VHTT 17/08/2022 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn