Tìm kiếm

Tìm thấy 25 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện BẮc Trà My 2023
2 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND huyện Bắc Trà My năm 2024 2023
3 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I - 2023 2023
4 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý II năm 2023 2023
5 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2023 2023
6 Quyết định Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 2023
7 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 huyện Bắc Trà My 2023
8 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Bắc Trà My 2022
9 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022 2022
10 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý II năm 2022 2022

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn