Đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng huyện Bắc Trà My lên sàn thương mại điện tử

Đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng huyện Bắc Trà My lên sàn thương mại điện tử

12/06/2024 | 03:51 PM
Sàn thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến, giúp nâng cao giá trị, tạo đầu ra bền vững cho các mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn
  • Vẻ đẹp dòng Suối Ví (xã Trà Kót)
  • Điệu múa k'đtấu của người Cor
  • Tuyên truyền Luật Căn cước mới

Người phát ngôn

Họ và tên:   Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:   Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:   vuth1@quangnam.gov.vn