Thông báo tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày 27/1/2022

.

          Theo Thông cáo số báo chí số 275 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngày 27/1/2022, trên địa bàn huyện Bắc Trà My ghi nhận 03 trường hợp ghi nhận mắc Covid - 19. Các địa điểm và mốc thời gian di chuyển của 03 trường hợp trên như sau:
    
            - Địa điểm: Nhà thờ Tin lành Dương Yên, xã Trà Dương, Bắc Trà My; Thời gian: Hằng ngày.

            - Địa điểm: Chợ Bắc Trà My; Thời gian: Hằng ngày.

            - Địa điểm: Quán Cà phê Gió; Thời gian: Từ ngày 18/1/2022 đến ngày 26/1/2022.

            - Địa điểm: Tạp hóa Mai Phương, Tổ Đàng Bộ; Thời gian: Khoảng 16h30 ngày 21/1/2022.

            - Địa điểm: Điện máy xanh; Thời gian: Khoảng 08h30 đến 10h30 ngày 22/1/2022.

            - Địa điểm: Lớp 4/4, Trường Tiểu học Kim Đồng; Thời gian: Từ ngày 20/1/2022 đến ngày 21/1/2022.

            - Địa điểm: Ăn giỗ tại nhà Trần Văn Cát, Tổ Trung Thị; Thời gian: Ngày 20/1/2022.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn