Hướng dẫn liên kết tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia với tài khoản VNeID

Với mục đích tự động cập nhật những thông tin, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính bản điện tử đã có trong Kho dữ liệu (tạo bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia) sang Kho dữ liệu (tạo bởi tài khoản VNeID) phục vụ tái sử dụng để nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản cấp bởi Cổng quốc gia.

 

Thực hiện nhập các trường thông tin theo hướng dẫn. Sau đó bấm đăng nhập.

 


Nhập mã xác thực OTP gửi qua số điện thoại đã đăng ký tài khoản. Sau đó bấm xác nhận.

 

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công ở Bước 1, tại thông tin tài khoản chọn mục Thông tin cá nhân. Sau đó chọn Thông tin tài khoản => Thông tin định danh.

 


Bước 3: Bấm nút chọn Cập nhật từ CSDL Quốc gia về Dân cư để tiến hành cập nhật thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những thông tin có biểu tượng xanh là thông tin đã được xác thực.

Bước 4: Sau khi thông tin công dân được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư. Nhấn nút Cập nhật.

 

Bước 5: Thực hiện Đăng xuất tài khoản và thực hiện Đăng nhập lại Cổng Dịch vụ công quốc gia chọn hình thức đăng nhập. Tại giao diện Thông báo hệ thống chọn nút Đăng nhập bằng VNeID.