Thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ô-xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp

Ngày 21/5/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 3649/UBND-KGVX về việc thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ô-xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp. 

Theo đó, thực hiện Công văn số 2045/BLĐTBXH-CQLLĐNN ngày 16/5/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ô-Xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Đại sứ quán ÔXtrây–li-a tại Việt Nam đang phối hợp lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện, đơn vị sự nghiệp tham gia vào Chương trình PALM (the Pacific Australia Labour Mobility) hỗ trợ công dân Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Ô-Xtrây–li-a. Nhằm ngăn chặn tình trạng mạo danh, lừa đảo, thu tiền của người lao động trái quy định của pháp luật, đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động cập nhật, nắm bắt tình hình, thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới người lao động tại địa phương nâng cao cảnh giác, không đăng ký, nộp tiền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để tham gia Chương trình nêu trên cho tới khi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam công bố chính thức danh sách doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, đơn vị sự nghiệp được lựa chọn thực hiện Chương trình. 

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình nêu trên đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn