Cẩm nang Làng số: Mang nền tảng số đến từng hộ gia đình

Ngày 22/5, UBND huyện vừa ban hành Công văn số 1158/UBND-VHTT về việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền Cẩm nang Làng số đến mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, từ đó người dân chủ động tham gia xây dựng Làng số - mô hình kinh tế số và xã hội số nhỏ nhất, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn huyện.