Bắc Trà My khen thưởng 11 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Chiều ngày 29.5, huyện Bắc Trà My tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT).

Trong 5 năm qua, huyện Bắc Trà My thực hiện “Xây dựng tiềm lực về chính trị - tinh thần làm nền tảng, kinh tế - văn hóa - xã hội là trung tâm và quốc phòng - an ninh là trọng yếu và thường xuyên”. Ban Chỉ đạo KVPT huyện đã triển khai thực hiện tốt chính sách dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản; quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật. Huyện cũng đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội; phụng dưỡng 01 mẹ Việt Nam anh hùng và xây dựng 05 nhà tình nghĩa. Hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tổ chức khảo sát tìm kiếm 19 lượt, quy tập được 04 hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang góp phần thực hiện tốt đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Ban Chỉ đạo KVPT huyện đã tổ chức phát động 26 đợt thi đua cao điểm, đột kích nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương và 31 đợt thi đua đột kích trong các đợt tập huấn, huấn luyện, diễn tập và sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến kịp thời, chất lượng; làm tốt công tác nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ gắn với triển khai, ứng dụng nhanh có hiệu quả những thành tựu khoa học và công nghệ của các lĩnh vực vào phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

 

Dịp này, UBND huyện Bắc Trà My đã trao giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn