Bắc Trà My tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024

Sáng nay 30.5, huyện Bắc Trà My long trọng tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024.

 

Trong 5 năm qua, huyện Bắc Trà My thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và cấp trên về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, huyện có có 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng và trên 85% xã, thị trấn vững mạnh toàn diện. 

Huyện Bắc Trà My cũng đã duy trì nghiêm công tác quản lý đất quốc phòng, công trình chiến đấu, chỉnh lý địa hình quân sự đúng quy định; xây dựng khu căn cứ chiến đấu (mô phỏng) và thao trường huấn luyện hơn 5,8 tỷ đồng, phục vụ tốt cho luyện tập, diễn tập. Tổ chức lực lượng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh kịp thời, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao; kiểm tra, kiểm soát địa bàn chặt chẽ, bảo vệ an toàn các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; xây dựng lực lượng dự bị động viên theo phương châm “Vững mạnh hùng hậu”, lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Vững mạnh rộng khắp”, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. 

Địa phương cũng đã thực hiện tốt phong trào thi đua“Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tích cực tăng gia sản xuất, đưa vào ăn thêm thường xuyên, lễ tết, quân số khỏe đều vượt chỉ tiêu. Tạo nguồn gần 4 tỷ đồng để sửa chữa doanh trại, xây dựng nâng cấp 08 nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã, mua sắm doanh cụ, quân trang dự bị động viên và công cụ A2. 

Tại Đại hội, huyện Bắc Trà My tiếp tục quán triệt, xác định công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng phải gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Dịp này, UBND huyện Bắc Trà My đã trao giấy khen cho 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn