Chi cục thuế khu vực Trà My – Tiên Phước tập huấn chính sách thuế và đối thoại với người nộp thuế năm 2024

Ngày 30.5, Chi cục thuế khu vực Trà My – Tiên Phước tập huấn chính sách thuế và đối thoại với người nộp thuế năm 2024.

 

Tại hội nghị, Chi cục thuế khu vực Trà My – Tiên Phước đã triển khai các quy định, chính sách pháp luật liên quan đến giảm thuế giá trị gia tăng, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; các quy định liên quan đến giao dịch liên kết…cho hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn 3 huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước

Các doanh nghiệp đã đề nghị giải đáp một số thắc mắc như: Sau thời điểm giảm thuế giá trị gia tăng thì có được kê khai lại không? Doanh nghiệp mua hàng hóa của người dân buôn bán tự do thì cần những chứng từ đầu vào nào? Công ty khi vay tiền của Ngân hàng thì có phải là giao dịch liên kết hay không? Thời điểm nào xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa dịch vụ? Đại diện lãnh đạo Chi cục thuế khu vực Trà My – Tiên Phước đã ghi nhận và trả lời rõ các thắc mắc cho các doanh nghiệp. Qua đó, hạn chế thấp nhất các sai sót xảy ra liên quan đến các chính sách thuế tại địa phương.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn