Gần 200 lao động huyện Bắc Trà My được tư vấn, giới thiệu việc làm

Sáng nay 11/6, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My tổ chức khai mạc phiên Giao dịch việc làm năm 2024 cho gần 200 lao động tại 2 cụm xã trên địa bàn huyện.