Đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng huyện Bắc Trà My lên sàn thương mại điện tử

Sàn thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến, giúp nâng cao giá trị, tạo đầu ra bền vững cho các mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 10/4, UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh năm 2024.

Ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính ở một huyện miền núi

Là một huyện miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng lộ trình phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân.

Hướng dẫn liên kết tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia với tài khoản VNeID

Với mục đích tự động cập nhật những thông tin, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính bản điện tử đã có trong Kho dữ liệu (tạo bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia) sang Kho dữ liệu (tạo bởi tài khoản VNeID) phục vụ tái sử dụng để nộp hồ sơ trực tuyến.

Bắc Trà My: Thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách an sinh xã hội

Thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách an sinh xã hội góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đảm bảo chi trả kịp thời, nhan chóng, công khai minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

Bắc Trà My triển khai hỗ trợ đổi Sim 4G, phổ cập điện thoại hỗ trợ công nghệ 4G/LTE và điện thoại thông minh cho người dân

Để đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt cho người dân sử dụng dịch vụ di động sau khi các doanh nghiệp viễn thông tắt sóng di động 2G theo lộ trình, UBND huyện Bắc Trà My đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện triển khai hỗ trợ đổi Sim 4G, phổ cập điện thoại hỗ trợ công nghệ 4G/LTE và điện thoại thông minh cho người dân.

Chuyển đổi số huyện Bắc Trà My

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ then chốt để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, huyện Bắc Trà My đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; chuyển giao 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cho Bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Tắt sóng 2G để thúc đẩy chuyển đổi số

Nhằm thực hiện mục tiêu trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mà Thủ tướng đã phê duyệt là phổ cập mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh đến từng người dân Việt Nam, thúc đẩy phát triển chính quyền số, chuyển đổi số.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn