Trồng tre chống sạt lở cánh đồng cho người dân ở huyện Bắc Trà My

Nhằm hạn chế tình trạng sạt lở đất dọc theo các cánh đồng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My triển khai thực hiện mô hình trồng tre làm bờ kè chống sạt lở mang lại hiệu quả thiết thực.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn