Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 14 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1244/QĐ-UBND 24/05/2024 Hết hiệu lực
1166/QĐ-UBND 15/05/2024 Đang có hiệu lực
390/QĐ-UBND 23/02/2024 Đang có hiệu lực
28/QĐ-UBND 08/01/2024 Đang có hiệu lực
07/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Đang có hiệu lực
1172/QĐ-UBND 07/06/2023 Đang có hiệu lực
252/QĐ-UBND 10/02/2023 Đang có hiệu lực
66/QĐ-UBND 06/01/2023 Đang có hiệu lực
5471/QĐ-UBND 09/11/2022 Đang có hiệu lực
94/QĐ-STT&TT 27/04/2022 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn