Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và dịch bệnh mùa Đông-Xuân

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 6815/UBND-KGVX ngày 19/11/2020 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và dịch bệnh mùa Đông - Xuân.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp; đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát ở nhiều quốc gia với số ca mắc và tử vong hằng ngày liên tục tăng ở mức cao; một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như MERS-CoV, cúm gia cầm độc lực cao vẫn có nguy cơ bùng phát và xâm nhập vào nước ta. Tại Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 đã và đang được kiểm soát tốt, 90 ngày qua không ghi nhận trường hợp mắc tại cộng đồng, song dịch bệnh vẫn luôn thường trực, nhất là trong bối cảnh mùa Đông - Xuân năm 2020; kèm theo một số bệnh truyền nhiễm lưu hành đang có chiều hướng gia tăng cục bộ với các ổ dịch tại một số địa phương như bệnh Sốt xuất huyết.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo Kết luận số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19; Chỉ thị số 23/CT-BYT ngày 22/10/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch mùa Đông - Xuân năm 2020; để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch xâm nhập, lây lan và bùng phát trên địa bàn tỉnh, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe cho Nhân dân; đồng thời, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung. Cụ thể: công văn

Tin liên quan