Dự kiến quý I/2021 hoàn thành việc sáp nhập các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành liên quan để thảo luận, góp ý triển khai Đề án sáp nhập các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề trên địa bàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành liên quan để thảo luận, góp ý triển khai Đề án sáp nhập các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề trên địa bàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại cuộc họp.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của các cơ sở dạy nghề công lập của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém và còn không ít những khó khăn, thách thức. Công tác đổi mới hệ thống tổ chức còn chậm, quy hoạch mạng lưới các cơ sở chủ yếu còn theo đơn vị hành chính, chưa chú trọng quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, đăc điểm vùng miền và nhu cầu thực tế…

Theo dự thảo Đề án, tỉnh sẽ tổ chức sáp nhập các trường nghề gồm: Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – miền núi Quảng Nam, trường Trung cấp văn hóa, trường Nghệ thuật và du lịch Quảng Nam vào trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

Cụ thể, nội dung cốt lõi của đề án sắp xếp là lấy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam làm nòng cốt, sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp nêu trên. Dự kiến sau khi sắp xếp lấy tên Trường Cao đẳng Quảng Nam; đào tạo các ngành nghề thuộc tất cả các lĩnh vực. Sau khi sắp xếp, Trường Cao đẳng Quảng Nam sẽ có 5 phòng, 10 khoa, 3 trung tâm. Quy mô tuyển sinh dự kiến giai đoạn 2021-2025 là 33.470 người; trong đó trình độ Cao đẳng 3.890 người, trình độ trung cấp 10.920 người, trình độ sơ cấp 14.015 người và đào tạo dưới 3 tháng 4.645 người. Hiệu trưởng sẽ do UBND tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm theo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Dự kiến đến tháng 11/2020 hoàn thành Đề án sáp nhập; đến quý I/2021 sẽ hoàn thành việc sáp nhập.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Sở LĐ-TB&XH tiếp thu các ý kiến để khẩn trương hoàn thiện đề án, tham mưu trình UBND tỉnh để trình Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu khẩn trương sớm hoàn thiện đề án, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu cùng với việc đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Việc sắp xếp sáp nhập phải đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, quyền lợi học viên cũng như của giáo viên cán bộ công nhân viên của các trường. Bên cạnh đó, giải quyết thỏa đáng chế độ cho người lao động dôi dư…

TH

Tin liên quan