ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP KHO DỮ LIỆU VỀ ĐẤU THẦU

(BĐT) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Hệ thống dữ liệu về nhà thầu, các chủ đầu tư - bên mời thầu. Kho dữ liệu này sẽ là cơ sở quan trọng giúp các chủ đầu tư/bên mời thầu nắm thông tin về hoạt động của nhà thầu, kiểm tra thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu…, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công

(BĐT) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Hệ thống dữ liệu về nhà thầu, các chủ đầu tư - bên mời thầu. Kho dữ liệu này sẽ là cơ sở quan trọng giúp các chủ đầu tư/bên mời thầu nắm thông tin về hoạt động của nhà thầu, kiểm tra thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu…, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công

 

Hiện nay, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã thiết lập được kho dữ liệu về những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu. Ảnh: Nhã Chi

Theo EVN, kho dữ liệu về nhà thầu, các chủ đầu tư - bên mời thầu bao gồm các dữ liệu cụ thể về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, được xây dựng trên cơ sở thông tin của nhà thầu khi tham gia các gói thầu trên mạng hoặc do nhà thầu tự khai có thể kiểm chứng. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống đánh giá uy tín đối với nhà thầu, chủ đầu tư/bên mời thầu.

“Kho dữ liệu này liên kết với hệ thống của các bộ, ngành, đơn vị liên quan đến công tác đấu thầu, qua đó tài liệu của nhà thầu như: bảo lãnh ngân hàng, đăng ký kinh doanh, thuế, kiểm toán… có thể được số hóa giúp dễ dàng kiểm chứng trong quá trình lựa chọn nhà thầu”, EVN đề xuất.

Về cách thức thực hiện, EVN cho rằng, có thể ứng dụng hiệu quả các thông tin, dữ liệu nêu trên trong kho dữ liệu. Cụ thể như: ứng dụng “shopping online” cho hàng hóa thông dụng, yêu cầu kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa; tra cứu danh sách các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm trong từng lĩnh vực hoạt động.

Đặc biệt, để xây dựng thành công kho dữ liệu này, EVN nhấn mạnh yêu cầu luật hóa tất cả các nội dung nêu trên, trong đó nêu rõ về lộ trình triển khai, các điều kiện áp dụng, quyền và trách nhiệm của các bên khi đưa thông tin vào kho dữ liệu nhà thầu.

Một chuyên gia về đấu thầu nhấn mạnh, xây dựng kho dữ liệu là rất cần thiết, quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã xây dựng hệ thống dữ liệu về đấu thầu. Tại Việt Nam, “kho dữ liệu” này đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hoàn thiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đánh giá cao đề xuất của EVN, ông Nguyễn Tấn Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Thang máy Thiên Nam cho rằng, nên có hệ thống dữ liệu như vậy về nhà thầu, chủ đầu tư - bên mời thầu, giúp cho bức tranh về hoạt động đấu thầu minh bạch hơn, tạo áp lực để các bên nâng cao năng lực, tăng sức cạnh tranh, hạn chế và tiến tới loại bỏ tiêu cực trong đấu thầu.

Một nhà thầu tư vấn trong lĩnh vực điện bày tỏ, kho dữ liệu sẽ giúp các chủ đầu tư/bên mời thầu quản lý hiệu quả danh sách các dự án, gói thầu mà họ đã thực hiện, trong đó có danh sách các nhà thầu đã tham dự… Kho dữ liệu cũng cung cấp cái nhìn khách quan trong quá trình đánh giá năng lực nhà thầu, góp phần bảo đảm quá trình lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch.

Đồng tình với góc nhìn trên, một chuyên gia về đấu thầu nhấn mạnh, xây dựng kho dữ liệu là rất cần thiết, quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã xây dựng hệ thống dữ liệu về đấu thầu. Tại Việt Nam, “kho dữ liệu” này đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hoàn thiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được biết, hiện các nhà thầu đã thực hiện kê khai năng lực, kinh nghiệm vào cơ sở dữ liệu về nhà thầu trên Hệ thống. Tuy nhiên, thông tin này chỉ được sử dụng như một tiện ích để nhà thầu đưa vào hồ sơ dự thầu (HSDT) khi nộp HSDT qua mạng. Dự kiến, khi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới được đưa vào vận hành cuối năm nay, có thể sẽ xem xét công khai thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

(Trích nguồn: Báo Đấu thầu)

Tin liên quan