ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP KHO DỮ LIỆU VỀ ĐẤU THẦU

(BĐT) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Hệ thống dữ liệu về nhà thầu, các chủ đầu tư - bên mời thầu. Kho dữ liệu này sẽ là cơ sở quan trọng giúp các chủ đầu tư/bên mời thầu nắm thông tin về hoạt động của nhà thầu, kiểm tra thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu…, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công

EVN THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG GẦN 14.900 GÓI THẦU NĂM 2020

(BĐT) - Thông tin về hoạt động đấu thầu năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Tập đoàn thực hiện tổng cộng 22.891 gói thầu với tổng giá trúng thầu là 77.049 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt trên 11%.

Phê duyệt giá đất tái định cư tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Anh Nam

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số: 726 /QĐ-UBND, ngày 18 tháng 3 năm 2020 về phê duyệt giá đất tái định cư tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Anh Nam (giai đoạn 3) tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu

Tuỳ theo mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu, cụ thể như sau:

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu

Ngày 29/6/2012, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư - KH&ĐT), 150 đại biểu là đại diện của các cơ quan Bộ, ban, ngành, địa phương; tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp… đã tập trung thảo luận đánh giá những lợi ích, hiệu quả và đưa ra các giải pháp hoàn thiện đấu thầu qua mạng (ĐTQM) tại Hội thảo “Lợi ích của đấu thầu qua mạng”.

Cá nhân có được tham gia hoạt động đấu thầu hay không?

Cá nhân có được tham gia hoạt động đấu thầu hay không?