Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND, phê duyệt bổ sung 01 mỏ đất san lấp tại thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc với diện tích 07 ha, trữ lượng khoảng 2 triệu m3 vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.