Số ký hiệu 2555/CT
Trích yếu Cử CC tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành
Lĩnh vực Hành chính
Cơ quan ban hành Bộ thông tin truyền thông
Loại văn bản Văn bản cục thuế
Người ký Ngô Bốn
Ngày ban hành 01/04/2021
Ngày có hiệu lực 18/06/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Cử CC tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành
Số ký hiệu: 2555/CT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/06/2021

Văn bản liên quan