QCleft
QCright

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 tại Phòng tiếp công dân, Tầng 1 trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam; Quốc lộ 1A, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam như sau:

Thời gian tiếp công dân: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

Bộ phận tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ, ngày tết theo quy định của pháp luật).

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam cụ thể như sau:

Ngày 10 và ngày 25 tháng 01 năm 2024;

Ngày 15 và ngày 26 tháng 02 năm 2024;

Ngày 11 và ngày 25 tháng 3 năm 2024;

Ngày 10 và ngày 25 tháng 4 năm 2024;

Ngày 10 và ngày 27 tháng 5 năm 2024;

Ngày 10 và ngày 25 tháng 6 năm 2024;

Ngày 10 và ngày 25 tháng 7 năm 2024;

Ngày 12 và ngày 26 tháng 8 năm 2024;

Ngày 10 và ngày 25 tháng 9 năm 2024;

Ngày 10 và ngày 25 tháng 10 năm 2024;

Ngày 11 và ngày 25 tháng 11 năm 2024;

Ngày 10 và ngày 25 tháng 12 năm 2024;

Tiếp công dân đột xuất trong trường hợp xét thấy cần thiết và đối với vụ việc phức tạp theo quy định pháp luật, Cục trưởng sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất ngoài lịch tiếp công dân định kỳ.

BTCD

Tin liên quan