QCleft
QCright

Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024

Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024

Thực hiện Quy chế số 07-QC/TU ngày 16/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Thông báo số 667-TB/TU ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy năm 2024, Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 3 bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 15/3/2024 (thứ Sáu) tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 06 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ).

Thành phần dự tiếp công dân có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị, sở, ban, ngành có liên quan.

BTCD

Tin liên quan