QCleft
QCright

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp công dân

Sáng ngày 20/3/2024, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 3, cùng tham dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Bà Bùi Thị T - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế phẩm sinh học Việt - Úc, địa chỉ tại huyện Núi Thành đến đề nghị áp dụng biện pháp cưỡng chế, xử lý tài sản trên đất, buộc Công ty TNHH MTV Sáng My giao đất cho Công ty Việt Úc.