QCleft
QCright

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 24/4/2024 (Thứ tư), tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, số 06 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thành phần tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu - Chủ trì; Đại diện các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Đại diện Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh đến dự và đưa tin.

BTCD

Tin liên quan