QCleft
QCright

Đơn phản ánh, kiến nghị việc không được tách thửa đất

Đơn phản ánh, kiến nghị việc không được tách thửa đất

UBND thành phố Tam Kỳ nhận được Công văn số 2024/UBND-TD ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chuyển đơn của ông Phạm Minh S, hiện trú tại thành phố Tam Kỳ. Đơn có tiêu đề là khiếu nại nhưng nội dung là phản ánh, kiến nghị việc không được tách thửa đất tại thửa đất số 25, tờ bản đồ số 34, xã Tam Ngọc theo Phiếu hướng dẫn trả và bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ ngày 06/12/2023.

UBND thành phố đã chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ và các đơn vị liên quan tại Công văn số 12/UBND-VP ngày 03/01/2024. Tuy nhiên, đến nay đơn vị vẫn chưa báo cáo kết quả giải quyết vụ việc cho UBND thành phố và văn bản trả lời đơn cho công dân theo quy định. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố chuyển đơn của ông Phạm Minh S đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ để giải quyết đơn thư theo đúng quy định.

BTCD

Tin liên quan