QCleft
QCright

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

Thực hiện Thông báo số 195/TB-ĐĐBQH ngày 04/12/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh về lịch tiếp công dân định kỳ của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa XV năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5 bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 07/5/2024 (thứ Ba). (Theo Thông báo số 195/TB-ĐĐBQH ngày 04/12/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp dân vào ngày 02/5/2024. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác đột xuất của đại biểu Quốc hội nên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 vào ngày 07/5/2024 (thứ Ba)).

Địa điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh (số 06 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Thành phần tham dự có ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thuế và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh, Phòng CTQH và Phòng TH-TT-DN, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Mời phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam đến dự và đưa tin.

BTCD

Tin liên quan