QCleft
QCright

Đơn đề nghị giải quyết xem xét diện tích đất của gia đình từ đất rừng sản xuất sang đất ở

Đơn đề nghị giải quyết xem xét diện tích đất của gia đình từ đất rừng sản xuất sang đất ở

Ngày 11/6/2024, UBND tỉnh nhận được đơn của ông Trương H trú tại thị xã Điện Bàn. Nội dung đơn, đề nghị giải quyết xem xét diện tích đất của gia đình ông từ đất rừng sản xuất sang đất ở.

Qua xem xét, UBND tỉnh chuyển đơn nêu trên đến Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn để chỉ đạo kiểm tra, trả lời đơn của ông Trương H theo quy định của pháp luật.

BTCD

Tin liên quan