QCleft
QCright

Chuyển đơn của ông Nguyễn C

Chuyển đơn của ông Nguyễn C

Ngày 04/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn C, trú tại huyện Quế Sơn (Đơn gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh qua đường bưu điện). Nội dung đơn, phản ánh UBND xã Quế Hiệp không cho ông Nguyễn C trồng lại cây keo và trình bày một số nội dung khác có liên quan.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh chuyển đơn nêu trên đến Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn để chỉ đạo kiểm tra, trả lời đơn của công dân theo quy định của pháp luật.

BTCD

Tin liên quan