QCleft
QCright

Đối thoại giải quyết khiếu nại với công dân

Sáng ngày 19/7, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Bùi ngọc Ảnh – Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại với Nguyễn Văn Phước, trú tại huyện Tiên Phước.

Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn L và bà Đoàn Thị C (Lần hai)

Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn L và bà Đoàn Thị C (Lần hai)

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với trường hợp của bà Võ Thị N

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với trường hợp của bà Võ Thị N

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với trường hợp của ông Nguyễn C

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với trường hợp của ông Nguyễn C

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị K

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị K

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với trường hợp của ông Đoàn Văn T

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với trường hợp của ông Đoàn Văn T

Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn T (Lần hai)

Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn T (Lần hai)

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Đối thoại giải quyết khiếu nại với công dân

Sáng ngày 24/5, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Giám đốc Sở TN&MT chủ trì buổi đối thoại với người đại diện của ông Nguyễn Văn T, trú tại thành phố Tam Kỳ.