QCleft
QCright

Tập huấn nghiệp vụ xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 19/7, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam diễn ra hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sáng ngày 12/2024, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho gần 90 đại biểu là công chức chuyên trách thuộc Ban Tiếp công dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, công chức phụ trách tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ban, ngành.

Đề nghị xem xét, giải quyết công nhận đất ở

Đề nghị xem xét, giải quyết công nhận đất ở

Trả lời đơn của công dân

Trả lời đơn của công dân

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Vừa qua, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-TBATANM ngày 07/6/2024 về việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Đơn đề nghị xử lý bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất

Đơn đề nghị xử lý bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất

Đơn đề nghị xem xét giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền thu nhập cá nhân

Đơn đề nghị xem xét giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền thu nhập cá nhân

Kiểm tra, tham mưu giải quyết đơn của công dân

Kiểm tra, tham mưu giải quyết đơn của công dân

Trả lời đơn của ông Nguyễn Minh T

Trả lời đơn của ông Nguyễn Minh T

Trả lời đơn của bà Phạm Thị Hải Y

Trả lời đơn của bà Phạm Thị Hải Y