Tổng hợp giao đất cho thuê đất

Tổng hợp giao đất cho thuê đất

I. Các Khu công nghiệp

- Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 1+ giai đoạn 2), diện tích đất UBND tỉnh giao là 548,08ha. Ban Quản lý ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất với diện tích 472,8 ha, trong đó, Công ty TNHH MTV PTHT KCN Chu Lai là 270,96 ha, Công ty TNHH MTV ĐTPTHT Khu CN và ĐT Chu Lai Trường Hải là 201,84 ha/243,3 ha. 

- Khu công nghiệp Tam Hiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, diện tích đất UBND tỉnh giao là 479,7 ha. . Ban Quản lý ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất với diện tích 221,84 ha, trong đó, Trung tâm Phát triển hạ tầng là 51,13 ha/416,9 ha, Công ty TNHH MTV ĐTPTHT Khu CN và ĐT Chu Lai Trường Hải là 170,71 ha/172,4 ha.

- Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc (thuộc KCN Tam Anh), diện tích đất UBND tỉnh giao là 106,64 ha. . Ban Quản lý ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc với diện tích 90,06 ha/193,5 ha.

- Khu công nghiệp Tam Thăng, diện tích đất UBND tỉnh giao là 154,57 ha. . Ban Quản lý ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH MTV PTHT KCN Chu Lai với diện tích 154,57 ha/197 ha.

- Khu công nghiệp Tam Thăng 2, diện tích đất UBND tỉnh giao là 59,26 ha. . Ban Quản lý ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam với diện tích 59,26 ha/103 ha.

- Khu công nghiệp Nông lâm Thaco, diện tích đất UBND tỉnh giao là 11,41 ha/451 ha. . Ban Quản lý chưa  ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH MTV ĐTPTHT Khu CN và ĐT Chu Lai Trường Hải.

- Khu công nghiệp Tam Anh 1, diện tích đất UBND tỉnh giao là 38,21 ha. Ban Quản lý chưa  ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH MTV ĐTPTHT Khu CN và ĐT Chu Lai Trường Hải.

II. Khu logistics

Khu logistics tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ được UBND tỉnh giao đất 1,12 ha. Ban Quản lý ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất với diện tích 1,12 ha, trong đó, Công ty An Thạnh Quảng Nam 0,21 ha, Công ty TNHH MTV Thanh Quảng - Chu Lai là 0,28 ha, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xăng dầu Tam Thăng 0,63 ha.

 

 

Tin liên quan