Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thành phố Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thành phố Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN THĂNG BÌNH, TAM KỲ, NÚI THÀNH

 
 Đơn vị tính: ha 
TT Tên danh mục dự án đã thực hiện năm 2021Địa điểm (thôn, xã)Diện tích thu hồi đất theo KHSD đất được duyệt Kết quả thực hiện Tổng diện tíchTrong đó sử dụng các loại đấtDiện tích chuyển sang năm 2022Diện tích không thực hiện đề nghị hủy bỏ
Diện tích (ha) 
Tỷ lệ (%)Đất chuyên lúa nướcLúa nước còn lạiRừng phòng hộRừng đặc dụng
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7=8+9+10+….)(8)(9)(10)   
 TỔNG CỘNG (I+II)           
ICác danh mục công trình được Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư           
Khu công nghiệp Tam Thăng 2Bình Nam,Thăng Bình36.2932.9091%     3.39  
2 Khu công nghiệp Tam Thăng  Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ          47.00           4.56 10%               42.44  
3Khu nhà ở Công nhân và TĐC Tam HiệpTam Hiệp1919100%     0.00 

Tin liên quan