Quy hoạch xây dựng các KCN và các khu chức năng trong KKT

Quy hoạch xây dựng các KCN và các khu chức năng trong KKT

STT

Tên

Vị trí

Loại hình

Bản đồ

1

KCN Cơ khí Ô tô Chu Lai - Trường Hải

Khu kinh tế mở Chu Lai

Quy hoạch chi tiết 

Bản đồ 1