Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Danh mục dự án sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ , tải tại đây

Tin liên quan