Các dự án ưu tiến kêu gọi đầu tư lĩnh vực Đô thị

Các dự án ưu tiến kêu gọi đầu tư lĩnh vực Đô thị

Dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư lĩnh vực đô thị năm 2022

STT

Tên dự án đầu tư

Địa điểm thực hiện dự án

Ghi chú

Địa điểm

Diện tích (ha)

Hiện trạng sử dụng đất

Sự phù hợp với các hồ sơ quy hoạch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Khu dân cư đô thị, DVDL Tam Hòa - Tam Tiến

Tam Hoà-Tam Tiến, huyện Núi Thành

1678

Hiện trạng sử dụng đất gồm đất lúa, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất chưa sử dụng, mặt nước, đất ở, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật,...

Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai được phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050.

 

2

Khu đô thị Tam Anh Bắc

Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành

1157

Hiện trạng sử dụng đất gồm đất lúa, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất chưa sử dụng, mặt nước, đất ở, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật,...

Nt

 

3

Nạo vét luồng cửa Lở cho tàu 50.000 tấn

Núi Thành

 

Hiện trạng sử dụng đất gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất chưa sử dụng, mặt nước, đất ở,...

Nt

 

4

Khu dân cư đô thị, DVDL Đông Nam Thăng Bình

Bình Hải, huyện Thăng Bình

378

Hiện trạng sử dụng đất gồm đất lúa, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất chưa sử dụng, mặt nước, đất ở, đất nghĩa trang, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật,...

Nt

 

5

Khu dân cư đô thị, DVDL Đông Nam Thăng Bình 3

Bình Sa, Bình Nam, huyện Thăng Bình

1828

Hiện trạng sử dụng đất gồm đất lúa, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất chưa sử dụng, mặt nước, đất ở, đất nghĩa trang, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật,...

Nt

 

6

Khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông Trường Giang

Tam Phú, Tam Thanh, TP Tam Kỳ

330

Hiện trạng sử dụng đất gồm đất lúa, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất chưa sử dụng, mặt nước, đất ở, đất nghĩa trang, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật,...

Nt

 

7

 

Khu đô thị và sân golf

Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng, TP Tam Kỳ

858

Hiện trạng sử dụng đất gồm đất lúa, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất chưa sử dụng, mặt nước, đất ở, đất nghĩa trang, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật,...

Nt

 

8

Khu đô thị Nam trục chính Tam Thăng

Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ

195

Hiện trạng sử dụng đất gồm đất lúa, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất chưa sử dụng, mặt nước, đất ở, đất nghĩa trang, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật,...

Nt

 

9

Khu đô thị công nghệ ven sông Đầm

Phường An Phú và xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ

225

Hiện trạng sử dụng đất gồm đất lúa, trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm, ở tại đô thị, ở tại nông thôn, bằng chưa sử dụng, nghĩa địa, giao thông,…

- Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai được phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050.

- Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 4482/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Phân khu 9 - Trung tâm hành chính, chính trị mới thành phố Tam K

 

10

Khu phi thuế quan gắn với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Xã Chaval, huyện Nam Giang

187

Hiện trạng sử dụng đất gồm đất công trình công cộng, đất vườn, đất trồng lúa nương, đất đồi núi trồng rừng, cây ven suối,…

Phù hợp với Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 30/10/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt QH chi tiết XD 1/200 và ban hành quy địnhq uản lý XD TTHC và Khu Phí thuế quan tiểu Khu II, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

- Đang điều chỉnh QH

 

Tin liên quan