Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2020)

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2020)

Tin liên quan