Các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các Khu kinh tế- Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 về ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023; Căn cứ chương trình công tác năm 2023, Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2023, trong đó tập trung triển khai các nội dung như sau:

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

- Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tham vấn về cơ chế chính sách đối với các dự án trọng điểm và tiếp tục thực hiện tháo gỡ vướng mắc trong việc đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN;

- Thiết kế, nâng cấp Website Ban Quản lý bằng phiên bản tiếng Anh; Thường xuyên cập nhật các thông tin dữ liệu trên cổng thông tin điện tử Ban Quản lý để nhà đầu tư quan tâm tra cứu, phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, lựa chọn đầu tư;

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư, tạo cơ hội cho nhà đầu tư dễ dàng cập nhật các thông tin đầu tư, doanh nghiệp, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Trong đó, tiếp tục xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: lao động, đầu tư, đất đai, môi trường, thương mại, quản lý doanh nghiệp và phục vụ công tác xúc tiến đầu tư tại các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Thực hiện số hóa các kết quả TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý.

2.  Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế của các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam để cập nhật thông tin, xây dựng danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

3. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ xúc tiến đầu tư

Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin để xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư phù hợp với từng đối tượng nhà đầu tư có nhu cầu tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các KKT, KCN tỉnh như: video, slide… giới thiệu về các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam bằng tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc; 

- Công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để nhà đầu tư tiện tra cứu; In ấn các bản đồ quy hoạch phục vụ công tác xúc tiến đầu tư.

4. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

- Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về xúc tiến đầu tư; Tổ chức đón tiếp các nhà đầu tư, các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại KKT, KCN, trong đó tập trung tham mưu UBND tỉnh thực hiện một số nội dung:

+ Tổ chức Hội thảo quốc tế về tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây qua cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Ọoc;

+ Tổ chức Đoàn khảo sát Hành lang kinh tế Đông- Tây 2, kết hợp xúc tiến thương mại- du lịch tại Lào và Thái Lan

+ Tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc;

- Phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí thực hiện tuyên truyền, quảng bá các cơ chế chính sách, môi trường đầu tư vào các KKT&KCN tỉnh Quảng Nam.

 5. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

 - Thường xuyên cử công chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về đầu tư, hội nhập quốc tế, đối ngoại do các Bộ, ngành TW và địa phương tổ chức.

- Tổ chức hoặc thông tin đến các doanh nghiệp các lớp tập huấn pháp luật về đầu tư, lao động, môi trường… cho doanh nghiệp;

6. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư 

- Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

- Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường các hoạt động xúc tiên đầu tư tại chỗ; Tổ chức đối thoại hoặc tham gia tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ để trao đổi, giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

7. Hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư 

- Kết nối, làm việc với Cục Đầu tư nước ngoài, các Tham tán đầu tưvà các Tổ chức Xúc tiến đầu tư, thương mại: JETRO (Nhật bản); KOTRA (Hàn Quốc) và Hiệp hội thương mại châu Âu (EUROCHAM) tại Việt Nam… để tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường và cơ hội đầu tư vào các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh;

- Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm về phát triển, mô hình quản lý các Khu kinh tế, khu công nghiệp và hợp tác với các địa phương để tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

 

Tin liên quan