Hội nghị “Đối thoại cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác phòng cháy và chữa cháy”

Sáng ngày 28/7/2023, Công an tỉnh và Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với các Doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi đối thoại có hơn 100 đại biểu, đại diện cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.