QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Raico Việt Nam thuê đất theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 04/2022/HĐMB ngày 04/7/2022 tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Raico Việt Nam thuê đất theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 04/2022/HĐMB ngày 04/7/2022 tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

Tin liên quan