Các văn bản liên quan đến Đề án 06

Các văn bản liên quan đến Đề án 06

STTTên văn bảnTrích yếu văn bảnCơ quan ban hànhNgày ban hành
1Quyết định 06/QĐ-TTgPhê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, đinh danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 Chính phủ06/0½023
2Chỉ thị  05/CT-TTgTiếp tục triển khai đề án đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, đinh danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 tại bộ, ngành và địa phươngChính phủ23/02/2023
3Kế hoạch 1543/KH-UBNDTriển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng NamUBND tỉnh Quảng Nam16/3/2022
4Công văn 2084/UBND-NCKSV/v triển khai Kế hoạch số 1543/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủUBND tỉnh Quảng Nam07/4/2022
5Công văn 3193/UBND-NCKSV/v đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủUBND tỉnh Quảng Nam20/4/2022
6Thông báo 197/TB-UBNDTHÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu về kết quả kiểm tra thực tế triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng NamUBND tỉnh Quảng Nam03/6/2022
7Công văn 4308/UBND-NCKSV/v khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủUBND tỉnh Quảng Nam04/7/2022
8Thông báo 423/TB-UBNDKết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022 về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng NamUBND tỉnh Quảng Nam14/11/022
9Công văn 514/UBND-NCKSV/v triển khai Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06/CP tại Thông báo số 434/TB-TCTTKĐA ngày 27/01/2023UBND tỉnh Quảng Nam02/02/2023
10Công văn 534/UBND-NCKSV/v triển khai Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022UBND tỉnh Quảng Nam02/02/2023
11Công văn số 3677/UBND-NCKSV/v đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06/CP và triển khai Kết luận số 3843 tại cuộc họp giao ban tháng 5 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CPUBND tỉnh Quảng Nam13/6/2023
12Quyết định 1218/QĐ-UBNDQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định đảm bảo an ninh an toàn hệ thống và dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình kết nối chia sẻ dữ liệu dân cư trong thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng NamUBND tỉnh Quảng Nam14/6/2023
13Công văn 4043/UBND-NCKSV/v tham mưu các nhiệm vụ theo văn bản chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CPUBND tỉnh Quảng Nam26/6/2023
14Công văn số 2721/CAT-PC06V/v rà soát những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnhCông an tỉnh27/6/2023
15Công văn 4607/UBND-NCKSV/v tháo gỡ điểm nghẽn trong viẹc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnhUBND tỉnh14/7/2023
16Thông báo 230/TB-UBNDThông báo kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về công tác CCHC, CĐS và Đề án 06 04/8/2023

Tin liên quan