Nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

Lừa đảo trực tuyến là vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Các đối tượng xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Trong đó, có 3 nhóm lừa đảo chính (giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác) với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam.

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tổ chức Hội thao, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc

Thực hiện Kế hoạch số 4595 ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh về tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, quy mô cấp tỉnh năm 2023. Kế hoạch số 02/KH-CAT-KKTCN-CTY ngày 07/8/2023 của Công an tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý các KKT&KCN tỉnh, Công ty CP Phát triển Đô thị và KCN Điện Nam Điện Ngọc.

Thông tin đăng ký tham gia Tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023

Từ ngày 21/8/2023 – 26/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức đợt tập huấn 03 chuyên đề về các nội dung: Áp dụng quản lý tinh gọn Lean trong bối cảnh chuyển đổi số tại các doanh nghiệp; Áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu, hướng đến kết quả then chốt dựa trên nền tảng chuyển đổi số; Áp dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc trong quản lý chuỗi cung ứng trong các ngành nông lâm thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Raico Việt Nam thuê đất theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 04/2022/HĐMB ngày 04/7/2022 tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Raico Việt Nam thuê đất theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 04/2022/HĐMB ngày 04/7/2022 tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

Hội nghị “Đối thoại cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác phòng cháy và chữa cháy”

Sáng ngày 28/7/2023, Công an tỉnh và Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với các Doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính và truyền thông chuyển đổi số năm 2023

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính và truyền thông chuyển đổi số năm 2023

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

Chương trình XTĐT năm 2023

Chương trình XTĐT năm 2023