Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính và truyền thông chuyển đổi số năm 2023

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính và truyền thông chuyển đổi số năm 2023

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

Chương trình XTĐT năm 2023

Chương trình XTĐT năm 2023

Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và BQL các KKT&KCN trong lĩnh vực QLNN về PCCC, CNCH trong các KKT&KCN

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Sân bay Chu Lai được quy hoạch trở thành trung tâm logistics quốc tế, trung tâm đào tạo, bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay

Ngày 7/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 648/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Mục tiêu đến năm 2030, phát triển hệ thống cảng hàng không theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải, hội nhập quốc tế sâu rộng; bảo vệ môi trường, tiết kiệm các nguồn tài nguyên; bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Thư mời báo giá cạnh tranh máy vi tính và máy in

Thư mời báo giá cạnh tranh máy vi tính và máy in

Thư mời báo giá cạnh tranh 02 máy chiếu

Thư mời báo giá cạnh tranh 02 máy chiếu

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Kỳ.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Kỳ.

Quyết định chỉ định nhà cung cấp máy Photocopy

Quyết định chỉ định nhà cung cấp máy Photocopy