Số ký hiệu 292
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2021
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Ban Quản lý KKTM Chu Lai
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 29/11/2021
Ngày có hiệu lực 29/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2021
Số ký hiệu: 292
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/11/2021